Foto z posedenia a členskej schôdze 19.12.2015.

Fotogaléria: Foto s posedenia a členskej schôdze 19.12.