Ponúkame Vám:

- statickú výstavu modelov na rôznych akciách

 

- letové ukážky modelov 

 

Kontakt:

predseda klubu: Ing. Ján Kováčik

mobil :  +421/ 903 501 298

e-mail :    jan.kovacik.za@gmail.com

  Článok o výstave v Lietavskej Lúčke.